A- A A+

הניג-בקנרוט

מתוך אזכרה שנתית של ארגון דרוהוביץ בוריסלב והסביבה לנפטרי 2019-2020 ב-zoom -מ-24.12.2020
החומר נמסר על ידי בנה אריה הניג ,אפרת

חוה שרה רבקה הניג ז"ל
בת משה פרידמן וסימה לבית באקנרוט
נולדה ב- י"א אדר א' תרפ"ז (13.2.1927 )בהושהורוד (ידועה גם בשם אונגוואר) שבצ'כוסלובקיה
נפטרה ב- כ"ב סיון תשע"ט (25.6.2019) בישראל
בהיותה ילדה צעירה עברה משפחתה להתגורר בסכודניצה , עיירת מגורי משפחת האם, באקנרוט.
שרה רבקה הייתה הצעירה בילדי המשפחה,פונקה על ידי שני אחיה ושאר בני המשפחה.
ילדותה עברה עליה באושר.
לאחר הפוגרום שנערך ביהודי סכודניצה על ידי האוקראינים, נמלטה המשפחה ומצאה מקלט
בהושהורוד )אונגוואר( אשר הייתה תחת שלטון הונגרי.
ב -כ"ד סיון תש"ד (15.6.1944) גורשה משפחת פרידמן לאושוויץ. שרה רבקה יחד עם אימה
ואחותה שרדו את הסלקציה ולאחר כשבועיים נשלחו לעבודה במחנה שטוטהוף שבצפון פולין.
לקראת סוף המלחמה הוצעדו השלוש בצעדת מוות.
האם נספתה במהלך הצעידה ואחותה בסיום הצעדה.
בתום המלחמה, לאחר שעברה תקופת החלמה החליטה שלוש החלטות:
1 .היא רוצה לחיות, לרקוד ולשמוח.
2 .עתידה הוא רק בארץ ישראל.
3 .היא מוחקת את ארבע השנים שסבלה, ובכל המסמכים היא נרשמה צעירה בארבע שנים.
היא הצטרפה לגרעין של בני עקיבא בברטיסלבה ושם המדריך החליט כי איוצ'קה )כך כונתה בפי כל(
היא חוה ומאז במסמכים השונים נקראה חוה.
במהלך נסיעת הגרעין להכשרה בבלגיה הכירה את מי שיהיה בעלה דב. הם ניסו לעלות לארץ
בספינת המעפילים "תאודור הרצל" אך הבריטים תפסו את הספינה והם גורשו לקפריסין.
חוה עלתה לארץ עם עלית הנוער בתש"ח ודב שנה לאחר מכן ואז נישאו. את ביתם קבעו בתל אביב
שם נולדו שלושת ילדיהם.
שנים עשר שנים לאחר פטירת בעלה נפטרה חוה בגיל 92 מוקפת בילדים, נכדים ונינים.

יהי זכרה ברוך


נמסר על ידי חוה ואריה הניג, תל אביב

משפחת הניג – בקנרוט – עץ משפחה


סרטון

סיפורה של חווה


 

עדותה של חוה הניג לפרוייקט שפילברג - נמסר על ידי שטיינמץ סימה -מושב הושיע -בתה של הניג חווה.

סימה שטינמץ על אמה חוה הניג - נמסר על ידי שטיינמץ סימה -מושב הושיע -בתה של הניג חווה.

התמונה צולמה בבית דניאלה מבור בשנת 2012 ע"י גיא ליכשטנשטיין במפגש בנושא הנפט עם ג 'רום סגל.
henig chava main