A- A A+

סגל - סמיקט


נמסר על ידי יעל סמיקט
 
שיחה עם יעל סמיקט מבית סגל, צולם במפגש בינדורי ב-17 לדצמבר 2012 בגבעתיים, ארגון דרוהוביץ',  בוריסלב והסביבה.שיחה נוספת עם יעל אשר צולמה במפגש הבינדורי ב5 לדצמבר 2014, ברחובות.עדותה של יעל סגל סמיקט: