A- A A+

לוונטל

נמסר על ידי אברהם ובנו גדעון לוונטל חיפה
אברהם נולד ביום 20 במרץ 1929 בעיר בוריסלב. נפטר ביום 24 בנובמבר 2017 בחיפה.
שמות הוריו : מינה וזיגמונד. אבי הינו הניצול היחיד ממשפחתו הגרעינית.
הוריו , אחיו ואחותו ניספו במחנה ההשמדה בלז׳ץ בשנת 1942 .
לפני כן, הצליח לברוח כאשר עמדו להעלותם לרכבת . עד סיום המלחמה התחבא במקומות מסתור שונים.
בשנת 1948 עלה ארצה והתגייס לפלמ״ח. בשנת 1952 החל את שירותו במשטרת ישראל, ממנה פרש ב-1984 . בשנים האחרונות סבל מאי-ספיקת לב, דבר שהשפיע על מערכות שונות בגוף.
בשנת 1953 נולד גדעון, בן יחיד.


הראיון עם אברהם צולם במפגש בין דורי ב- 18 מאי 2013 חיפהavram levental main