A- A A+

קליינר
נמסר על ידי ומשה לוביאניקר, חברו של מרדכי מוטי קליינר, דור ראשון מבוריסלב

צפו בראיון עם משה לוביאניקר ועם אפרים קליינר ודליה לוביאניקר. משה מספר על קשריו של מוטי עם ברטולד בייץ
מעוניינים לעזור

על מנת שנוכל להמשיך בפעילות המבורכת של העמותה נשמח לתמיכתכם בצורת תרומה לעמותה דרך חשבון הפייפאל שלנו.