A- A A+

וגנר -שוורצבלט

מתוך אזכרה שנתית של ארגון דרוהוביץ בוריסלב והסביבה לנפטרי 2019-2020 שהתקיים ב-zoom בתאריך 24.12.2020
החומר נמסר על ידי רעייתו וגנר איילה ,פרדס חנה.

יעקב שורצבלט וגנר ז"ל
בן יצחק ורבקה לבית שורצבלט ילידת דרוהוביץ'.
נולד ביום ה- 25.3.1935 בולדימרץ, אוקראינה
נפטר ביום ה- 30.12.2018 בחדרה
יעקב גדל בכפר קטן באוקראינה למשפחת חקלאים אמידה.
לאחר פרוץ המלחמה נמלטו יעקב והוריו מבור ההריגה שבו הושמדה הקהילה היהודית
על ידי הנאצים בשיתוף פעולה עם האוקראינים.
המשפחה הסתתרה ביערות בכפור וברעב עד שהרוסים כבשו את אוקראינה.
אביו של יעקב נפל בשירות הצבא הרוסי אליו גויס.
בתום המלחמה שהו יעקב ואמו במחנות העקורים שם נישאה אמו למשה וגנר.
לאחר קום המדינה עלתה המשפחה ארצה ובנתה חיים חדשים בכרכור.
במשך השנים פנה יעקב לעסקים כשותף בחברה לעבודות חשמל ובהמשך כשותף בסוכנות ביטוח.
יעקב התחתן עם אילה הינדה )רוזנמן( עמה גידל שלושה בנים ובת בפרדס חנה – כרכור.

יהי זכרו ברוך.