A- A A+

גרסטמן


החומר נמסר ע"י פרחיה מרינוב ,רמת השרון -בתו של דולק גרסטמן

דולק ( אדולף) גרסטמן, נולד בדרוהוביץ ב 5 לפברואר 1911, לאביו הוזיאס גרסטמן ולאמו ברטה לבית בדייאן. דולק היה האח הבכור לשתי אחיותיו רחה (רחל), ומנייה (מרים). אחותו של דולק, רחה, נישאה לזלמן שיף ונולדה להם תינוקת לפני פרוץ המלחמה.
לדולק הייתה משפחה מורחבת גדולה. חלקם התגוררו בדרוהוביץ וחלקם בסטריי. אביו של דולק עסק באגרונומיה, אמו הייתה עקרת בית. כל משפחתו של דולק נספתה בבלז׳ץ.
לדולק נותרה בת דודה ממשפחת בדיאן (גליצה) שגרה בנס ציונה ועימה שמר על קשר הדוק.
אבא סיפר הרבה על דרוהוביץ ועל ילדותו ובגרותו. בשנותיו הראשונות בארץ היה דולק קשור ומעורב, ונכח בכל האזכרות ובכינוסים לזכר יהודי דרוהוביץ. חבריו הטובים מתקופת ילדותו בדרוהוביץ, אשר שרדו גם הם, ואשר איתם התאחד בהגיעו ארצה, היו ד״ר שלמה בראוור (עשה את לימודיו באיטליה) ועלה ארצה עם אשתו נלי ובנם ליאו לאחר קום המדינה, וכן עם ליאון קלינגהופר, שעלה ארצה גם הוא אחרי קום המדינה.