A- A A+

היס

נימסר ע״י בתו, לורה גינס.

לודוויג ״לארי״ היס נולד בלבוב ב-1.12.1927 והתגורר בבוריסלב.

אביו היה יוסף היס, נולד ב-8.4.1892 ועבד כמהנדס בחברת זיקוק.
אימו הייתה אידה סיגולין, נולדה ב-11.11.1906 בדרוהוביץ'.

המשפחה שרדה במשך תקופה ארוכה מכיוון שהאב עבד אצל ברטהולד בייץ, בחברת קרפאטן אויל והוכנס לרשימות האנשים שניצלו בגין עבודתם.

ב-10.8.1944 נשלחו לודוויג ואביו לפלשוב. האם נשלחה גם היא באותו יום ויותר לא זכו לראותה. כנראה שהיא מתה שם אך לא נמצא לכך תיעוד. לודוויג ואביו נשלחו למאטהאוזן ומשם לתת-מחנה בלינץ. אבי שרד את המחנות, אך אביו מת תקפה קצרה לפני השחרור.

אחרי השחרור הוא עשה את דרכו למחנה העקורים זיילסהיים ומשם הגיע כנער יתום לארצות הברית ב -11.2.1947 ונשלח לבית יתומים יהודיים בקליבלנד.

אבי חי את כל חייו באן-ארבור שבמישיגן. הוא היה בונה בתים, נישא ונולדו לו שני ילדים.
אבי נפטר ב-8.2.2016.

בתצלום הראשון – לודוויק היס, בשורה הקדמית בצד ימין (בחליפת מלחים). חברו, יורק רוטנברג, השלישי מימין (מחזיק פרחים). אפשר להניח שגם האחרים בתצלום הם מבוריסלב, אך אין לנו מידע נוסף.
בתצלום השני – לודוויק היס עם אמו.
בתצלום השלישי – לודוויק היס (הילד) עם הוריו ואחרים בבוריסלב.
בתצלום הרביעי - לודביק היס עם אשתו קרולין ובנו ג'ו עם בת זוגו, סינדי, בשנת 2014
יושבים בשורה התחתונה - משפחת בתו, לורה, בעלה יונתן גינס והבנים אליוט, אהרון ואוליבר.

his 1


his 2

his 3his 4 main