A- A A+

אוברלנדר


נמסר על ידי דודאית פורת

לסבתא וסבא רבא, שמואל ורבקה אוברלנדר, היו 3 ילדים:
- יוסי שהיה נשוי לאסתר מלכה והיו להם 5 ילדים
- דוד שמעון יליד 1876 ברוניקה, התחתן עם מרים ילידת 1884 אורוב, בת שלמה לבית אוברלנדר ואתל לבית פריד(שהם הסבא והסבתא של דודאית פורת, זגגי ברוריה ויואב אוברלנדר).
דוד ומרים התגוררו לפני המלחמה ברחוב בלונה 15.

למרים אובלנדר היו:
- אח בשם בעריש שגר בדרוהוביץ והיה גידם.
- אחות רבקה שהתגוררה בבוריסלב.
לדוד שמעון שהיה קבלן להנחת צנורות למפעלי הנפט בבוריסלב עם אשתו מרים היו 5 ילדים:
1. שמואל אריה (לייב) יליד 1909- נספה בשואה. אשתו שושנה(רוזה) לבית לונדרנר בוריסלב, חיה באמריקה.
2. גוסטב יליד 1910- שהיה נשוי לרגינה, שניהם ניצלו וחיו בישראל עד פטירתם.
3. הרמן צבי יליד 1912. השאירו אחריהם את ברוריה זגגי ודודאית פורת. להרמן לפני המלחמה היו 2 בנות אלזה ובאשה שניספו בשואה. רגינה לבית ווסר היתה גם נשואה לפני המלחמה לאברהם טילמן והיה לה בן שניספה בשואה. 
4. יוסף יליד 1915 שהיה נשוי לפרידה, עלו בנפרד לישראל לפני המלחמה, חיו בה עד פטירתם. השאירו אחריהם את יואב אוברלנדר.
5. אליהו יליד 1918 שהיה נשוי לבתיה ובמקצועו מכונאי, ברח לרוסיה, עקבותיו נעלמו.

תמונות המשפחה: