A- A A+

חמיידס קלמן


המידע הועבר על ידי שי חמידיס, גבעתיים.

קלמן נולד בבורסלב (גליציה) בשנת תרס''ה (18.3.1905) לאביו מאיר חמידיס (ממשפחת שוחטים, מוהלים, מחסידי ביאן. ממשפחת ד''ר קלמן חמידיס רב בעיר קטוביץ) ולאמו רחל בת יצחק שיף. קיבל חינוך מסורתי בישיבת הרב רפאל קטיגורודסקי. גמר בית ספר למסחר. למד להיות שחקן.

ממארגני ומחנך נוער צעירי ציון והתאחדות פועלי ציון בעירו. בשנת 1935 עלה לארץ. בשנת 1936 התגייס בתור נוטר. במאורעות נפצע קשה. בשנת 1940 נשא לאשה את טובה בת שמעון בלטמן, במקצוע - חשמלאי.

הופיע בהרבה הצגות בארץ ובחו''ל לטובת מוסדות (קק''ל ועוד) ונצרכים וכן נתן הצגות לטובת עליית חלוצים ממחוז דרוהוביץ. חיבר פזמונים ושירים בעברית ובאידיש. הקליט תקליטים שונים משיריו. השתתף בתזמורת "קול ישראל". במלחמת השחרור היה מופיע בתור שחקן-היתולי ברוב המשלטים ובתי החולים של צה"ל בארץ. הופיע (בהתנדבות) בבתי -חולים לשחפת וכו'.

פעיל כחבר המועצה של ארגון עולי דרוהוביץ בוריסלב. חבר ועסקן מפא"י ברמת-גן.

בניו: מאיר, אריה.

(מתוך, אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובניו, דוד תידהר, כרך 12, עמ' 3959)