A- A A+

רייך


נמסר ע"י אלי סטריק. ריאין ד"ר צביקה רייטר, 2014

האם מינדל מניה לבית רייך נולדה בדרוהוביץ לאמה חיה שרה לבית צוקרברג וליזר יוסף רייך. עלתה ארצה לפני המלחמה כאשר שתי אחיותיה -רחל ומינה - התגוררו כבר בארץ. הוריה ואחותה ניספו.
מניה נישאה למיכאל סטריק וילדה את רחל (1943) ואליעזר (1948).