A- A A+

בקנרוט ברוניצקי


נמסר על ידי יהודה ברוניצקי, יבנה

Organizing Survival in Drohobycz

סרט מלא

סרטון ראשוןסרטון שניסרטון שלישיסרטון רביעיראיון עם מיכאל קרפין - Tightrope

הספר – Tightrope (באנגלית)

ראו כתבה על הצלת מאות יהודים במלחמה על ידי נפתלי בקנרוט, גלובוס, 30.04.2008 

צפו בסרט בשם "נפתלי בקנרוט- קרן אור באפלה" אשר הוקרן במפגש האזכרה השנתית 2016 על הצלת יהודים על ידי מר נפתלי בקנרוט 

טקס "אות המציל היהודי" לנפתלי בקנרוט ז"ל, 7.3.2017

הנאום שנשא מר אלן שניידר בטקס

מאמר בארץ ישראל היפה

מאמר בג'רוזלם פוסט

מאמר במחלקה ראשונה

מאמר וכתבה בערוץ 7 "השנידלר היהודי"

שימעו את יהודה מדבר בתוכניתו של נתן זהבי (החל מדקה 53:40 ועד 1:01:50)

ה"שינלדר היהודי"- הציל ונשכח 

מאמר  "זהות שאולה" שכתב הרי זיימר בירושלים ב-1992 (מצרפתית) שקיבלנו מיהודה ברוניצקי.

טקס הענקת המציל היהודי לנפתלי בקנרוט -באתר בני ברית

תמונות המשפחהחני בקנרוט, ביתו של יונה בקנרוט, נולדה ב-20 ליולי 1925, ונרצחה ב28 לאוקטובר 1941 בגיל 16 

אני בקנרוט (אשתו של טולק), ? ? ?, אשתו של סלק, ביתם וילמה 
סלק בקנרוט עומד שלישי משמאל, ? ? ?, טולק עומד ראשון משמאל