A- A A+

אוהר


נמסר ע"י סופיה אוהר. ראיין ד"ר צביקה רייטר, 2014

סופיה נולדה בעיר סטריי בשנת 1924. הוריה עסקו בחקלאות. לסופיה היו שישה אחים ואחיות.
בתקופת השואה בני המשפחה עברו טלטלות רבות במחבוא ובזהות ארית, ושרדו, להוציא את האח הבכור.
סופיה נישאה ליוסף יליד בוריסלב שמשפחתו כולה ניספתה בשואה חוץ מבן דודו ארנולד דיסטלר.
ב-1957 עלו בני הזוג ארצה עם שני ילדיהם.
סופיה עבדה בחברת נסיעות עד יציאתה לגמלאות.

נמסר על ידי עירית רוזין, לוס אנג'לס, ארה"ב

Oher Genealogy

סיפורחייה של סופיה אוהר