A- A A+

קול


נמסר על ידי – אביבה סלע ובנה, כפר סבא

מתוך אזכרה שנתית של ארגון דרוהוביץ בוריסלב והסביבה לנפטרי 2019-2020 ב-zoom -מ-24.12.2020
-החומר נמסר על ידי אחיה עו"ד קול יקיר ,רמת גן.

אביבה (הלנה) סלע קול
(הלנה ע"ש סבתא -אמו של אביה ז"ל שנרצחה ביער ברוניצה באוגוסט 1943)
בת קלרה ואלו קול
נולדה ביום ה -5.9.1950 בז'לנה גורה בפולין
נפטרה ביום ה-30.11.2017 בקרית טבעון
עלתה עם הוריה קלרה ואלו קול לישראל ב-1956 .למדה באוהל שם ברמת גן בה התגוררה.
עברה בעקבות האהבה לחיפה בה השלימה שני תארים בספרות לשון וחינוך ואת הדוקטורט
על דמות המחנך הישראלי בניו יורק (JTS).
זכתה להיבחר ליקירת העיר קריית טבעון בזכות שנים של פעילות בחינוך והתנדבות בתחומי
הנצחת הנופלים ומורשת השואה.
חינכה אלפים בעמק יזרעאל, באורט טבעון, גם הכשירה את מורי העתיד כמרצה מבוקשת
ב"אורנים" וגם במסעות התלמידים המשיכה וצעדה ד"ר סלע קול, בראש מסעות הנחלת
המורשת והשרשת הערכים, פשוט כי זה היה ייעודה בחיים.
גם כשחזר מלאך האופל לפקוד אותה, לפני שנתיים וחצי, באומץ ובעיניים פקודות התמודדה
עמו ,לא ויתרה לו ולו לרגע. המשיכה נאמנה בדרכה שלה, עד יומה האחרון, אותו בחרה
באומץ לב להעביר בביתה ובחיק משפחתה.
הותירה 4 ילדים 6 נכדים אלפי תלמידים ואח אחד שבור לב.

יהי זכרה ברוך
aviva sela