A- A A+

הרמלין


נמסר על ידי – משפחת הרמלין, אוסטרליה וג'ון דילבסקי, ירושלים

ראול הרמלין – עדות


פגישה בסידני בביתה של הגברת ריטה הרמלין, דור ראשון מבוריסלב. במפגש נוכחו גם בנה של ריטה - מרטין הרמלין , מקס סקלר בן דודה של שרה המתגורר בסידני, אלכס בעלה של מריקה ביבר וכן מריקה ביבר לבית נדלר.
צפו בסרט המפגש