A- A A+

סטוק-ארד


נמסר ע"י סטלה ארד. ראיין ד"ר צביקה רייטר, 2018

סטלה נולדה בקטוביץ ובילדותה הצעירה, עם פרוץ המלחמה, עברה המשפחה להתגורר בדרוהוביץ', מקום מגורי משפחתו של אביה.
האחיות שולמית וסטלה התחבאו בזמן המלחמה במחבוא ביחד עם 39 איש, כאשר סלבה ואיזידור וולושנסקי (Woloszanski) דאגו לכל מחסורם. בהמשך, הוריה של סטלה, האב זאב-מנדל ז"ל והאם גניה-טובה ז"ל, הצטרפו לבנותיהם.
לאחר השואה המשפחה עברה לוורוצלאב שבפולין ומשם לגרמניה, שם הצטרפו לנוסעי האוניה "אקסודוס – יציאת אירופה". עם הגיעה של האניה לחופי הארץ, היא גורשה לגרמניה, שם שהו אנשיה שנה נוספת. ב-1948 עלתה המשפחה סוף סוף לארץ, התגוררה במעברה ואחר כך בבית נטוש בחיפה.
סטלה נישאה לשלמה ארנסט-ארד ז"ל ולהם שתי בנות.

נמסר על ידי הבת סטלה ארד.
קיראו את עדותו של וולף סטוק ביד ושם.
קיראו את עדותה של טובה סטוק (בפולנית):
חלק ראשון