A- A A+

קלהופר-פומרנץ


מסרה ברברה בגאניץ. ריאיין ד"ר צביקה רייטר, 2018
זבגנייב קלהופר ז"ל, יליד לבוב, חי את רוב חייו בבוריסלב. אחיו מייצ'יסלב שרת בצבא אנדרס. הוריו של זבגנייב ניספו בשואה.
אשתו,סידוניה לבית פומרנץ, נולדה בבוריסלב. אחיותיה יוליה ורוז'ה-ורדה וכן סידוניה שרדו את השואה.
זבגנייב וסידוניה הכירו בבית הספר בבוריסלב.
במהלך השואה, זבגנייב עבד בקושארי הוא מחנה העבודה במרז'ניצה וסידוניה נצלה במחבוא.
לאחר המלחמה התגורר הזוג בבוריסלב ובגליביצה שם נולדה בתם, ברברה וב-1968 עלו ארצה.

אוסף תעודות אישיות של משפחות קלהופר ופומרנץ מהעיר בוריסלב, פולין ניתן לראות בארכיון בית לוחמי הגטאות.