A- A A+

מנטר וקסלברג שוולבנדורף

החומר נמסר על ידי רם אורון, בעלה של קרן אורון, נכדתה של פניה מנטר, נס ציונה

סבתא של אשתי, פניה מנטר לבית וקסלברג נולדה ב- 1918 בדרוהוביץ ליצחק וקסלברג ולחיה קלרה (לבית שוולבנדורף).

פניה שרדה את השואה יחד עם אמה ואחותה פאולה, כאשר חסידי אומות העולם Julian and Józefa Zajac החביאו אותן במרתף בדרוהוביץ יחד עם עוד 4 יהודים (משנת 1941 ועד קיץ 1944):

Izaak Landesman, ,Mendel Landesman, Naftali Borgman, Abraham Borgman

אחיה של פניה, חיים הרמן (הרש), נספה בשואה יחד עם אשתו רבקה ובתו.

חיה קלרה היתה אחת מ-9 ילדיהם של פסל ושלמה יעקב שוולבנדורף.

יצחק וקסלברג היה בנו של פנחס, והיה לו אח בשם אברהם שהתגורר בבוריסלב.

מצורף מסמך מיד ושם בנוגע לחסידי אומות העולם.

עץ משפחה

fanya main
פניה וקסלברג

herman main

הרמן וקסלברג

pola main
פולה וקסלברג

yizchak main

יצחק וקסלברג