A- A A+

דמשצ'יק–בקנרוט

את חוה דמשק-בקנרוט ראיין ד"ר צביקה רייטר, 2018


הוריה של חוה, דבורה ומשה בקנרוט ז"ל חיו בבוריסלב.
חוה נולדה ב-1939 בגטו בבוריסלב כשאביה עבד אצל הגרמנים. בהמשך, חוה ואמה שרדו במסתור עם משפחה נוספת.
אחותה יעל צפיר נולדה בתום המלחמה ואחיה אברהם בן קרת נולד לאחר שהמשפחה עלתה ארצה.
לאחר מגורים במעברה נווה חיים ליד חדרה עברה המשפחה להתגורר בתל אביב.
חוה עבדה כמורה עד צאתה לגמלאות. היא נשואה לשלמה דמשצ'יק ולהם שני ילדים .


שיחה עם חוה במפגש בין דורי ב- 13 יוני 2014 בכפר סבא - ראו שיחה עם חוה

משה בקנרוט אבא של חוה , חייטי גברים ,בפתח חנותו בשנת 1938 בבוריסלב.
bakenrot