A- A A+

טייכר וישנוביצר


נמסר על ידי הבת גאולה לידור בתחילת 2016

אגטה ילידת דרוהוביץ (1917-2015 ) בת של הנרייך ועוגניה וישנוביצר.
את המלחמה החלו אגטה ובעלה במחנה פלשוב במהרה הפרידו ביניהם ואגטה הועברה לאושויץ ועברה שם את כל התלאות. פעמיים משך אותה גרמני והציל אותה מתאי הגזים.
מאוושויץ בסוף המלחמה הועברה לברגן בלזן כשהיא חולת טיפוס ושוקלת 37 ק"ג.
בעלה היה במטהאוזן ושוחרר לפני אגטה. רק בנסיעתו ברכבת הוא שמע שאגטה חיה ונמצאת בברגן בלזן.הוא שלח פתק וכתב לה שתחכה לו.
אגטה ובעלה נישאו ב 37.
בשנת 39 נולד בנם דוד- דנק.
בשנת 41 הורי על מנת להצילו מסרו אותו למשפחה מלבוב.
האבא בתום המלחמה ניסה לאתר אותו.אך מה שנמסר לו שהוא חלה ולא יכלו להביא רופא והוא נפטר.
אגטה ז"ל ומשפחתה עלו ב 47.
אגטה ז"ל נפטרה בראשל"צ ב-26 לאוקטובר 2015

.

נמסר על ידי הנכד אייל לידור (בנה של גאולה)
עץ משפחתי של המשפחה שרשם הדוד של גאולה (אח ש לאביה מרכוס)טייכר לודביק שגר בברזיל יליד דרוהוביץ לפני 20 שנה
מגיע ל5 דורות אחורה.
teicher

blumenfeld