A- A A+

שכטר-קסלמן-קמרמן

מתוך אזכרה שנתית של ארגון דרוהוביץ בוריסלב והסביבה לנפטרי 2019-2020 ב-zoom -מ-24.12.2020
החומר נמסר על ידי בתו בלילוס מירה, בת ים.


שכטר הרמן (סוניה) ז"ל
בן פרימה והנריק
נולד ביום ה-12.8.1925 בדרוהוביץ'
נפטר ביום ה-11.9.2019 בישראל
כשהיה בן עשר המשפחה עברה ללבוב שם התגוררו עד המלחמה.
רוב משפחתו נספתה בשואה.
הצליח לשרוד אחרי הרבה קשיים ומזל, והתגייס לצבא באדום.
אחרי המלחמה חזר לדרוהוביץ' והתחתן עם חיה, ושם נולדו שני ילדיו.
עלה לארץ בשנת 1959 ,אחרי שהייה של 3 שנים בפולין.
מיד החל בעבודתו בבתי זיקוק שבחיפה.
בשנים האחרונות לחייו גר בדיור מוגן ליד בתו, הנכדים והנינים עד שנפטר בספטמבר 2019.
זכורה האופטימיות הרבה שתמיד הפגין, ורוח ההתנדבות שליוותה אותו כל חייו למען
אנשים שזקוקים לעזרה.

יהי זכרו ברוךנמסר על ידי: הרמן שכטר, בת ים

שורשים

סיפורו של הרמןהשיחה עם הרמן שכטר צולמה במפגש בינדורי  ב-5 לדצמבר 2014 ברחובות, של ארגון דרוהוביץ',  בוריסלב והסביבה.