A- A A+

שכטר-קסלמן-קמרמןנמסר על ידי: הרמן שכטר, בת ים

שורשים

סיפורו של הרמןהשיחה עם הרמן שכטר צולמה במפגש בינדורי  ב-5 לדצמבר 2014 ברחובות, של ארגון דרוהוביץ',  בוריסלב והסביבה.