A- A A+

שניידר פרידלנדר


נמסר על ידי הבת איילה הנדלסמן רמת השרון בתחילת 2017

דוד שניידר נולד ב- 1923, נפטר ב-17 באוקטובר 2016.
דוד נולד בבוריסלב כבן בכור להוריו אדלה (שניידר) ואריה פרידלנדר והיו לו ארבעה אחים ואחיות. בשנות התבגרותו היה מוקף במשפחה חמה, גדולה וענפה.
ממש כשהגרמנים קרבו לבוריסלב, דוד לווה חבר שיצא מזרחה לרוסיה, ואיכשהו הוא מצא עצמו על הרכבת לאחר שזו עזבה את הרציף מבלי להיפרד ממשפחתו וללא יכולת לחזור. את שנות המלחמה העביר לבד ברוסיה באזורי גאורגיה, אוזבקיסטן ועוד, סבל תלאות וחרפת רעב, גויס לצבא האדום ונפצע במלחמה.
לאחר המלחמה גילה שהוריו, סביו, אחיו, דודיו ובני הדודים הרבים נספו כולם בשואה. רק דוד אחד נשאר בחיים אך גם הוא נפטר משברון לב וללא צאצאים לאחר מספר שנים. ובכך נותר דוד שריד יחיד ממשפחתו הקרובה.
עד עלייתו לארץ שהה בגרמניה כמדריך נוער בארגון ההגנה. הובא ישר למלחמת העצמאות. צורף לחטיבת הנגב, השתתף בקרבות לשחרור הנגב והיה מראשוני הלוחמים שהגיעו לאילת.
בארץ, בנה לאט ובעשר אצבעותיו את חייו החדשים . עבד שנים רבות בעיריית תל אביב כמנהל עבודות הפתוח והאחזוקה של מערכת המים העירונית.
קרא רבות ספרי הגות והיסטוריה, ונותר כל חיו, עוד מימי השומר הצעיר בבוריסלב, אידיאליסט בנשמתו.