A- A A+

מפגשים שנתים

כנס אזכרה שנתי 2023

כנס האזכרה השנתי של ארגוננו התקיים ב-23 מרץ 2023 ,בו הדלקו הנרות על ידי הדור ה-4 שלנו ואוזכרו כל חברינו שנפטרו בשנת 2022 .

המשך קריאה

כנס אזכרה שנתי 2018

כנס אזכרה שנתי 2018
"קדחת הנפט – זה אנחנו!"
בערב האזכרה השנתי שלנו, אשר התקיים ב-6 במרץ 2018 בבית התפוצות, הקדשנו מחשבה למעורבות משפחותינו בהקמת תעשיית הנפט בבוריסלב, דרוהוביץ' והסביבה .

המשך קריאה

כנס האזכרה השנתי 2017

בערב האזכרה השנתי שלנו ב- 7.3.2017, עסקנו במורשת הרוחנית שקבלנו מבני משפחותינו, אנשי רוח ומעש, בדרוהוביץ', בוריסלב והסביבה, בבחינת "כי בידינו היא". השתתפו כ-350 חברים והאולם שאירח אותנו היה מלא עד אפס מקום.

המשך קריאה

כנס האזכרה השנתי 2016

המפגש השנתי נערך בבית התפוצות בתל אביב בתאריך 22 במרץ 2016 בנוכחות משפחות חסידי אומות העולם מפולין, אוסטרליה וגרמניה.
תוכלו ליצפות בסרטוני המפגש השנתי. 

המשך קריאה