A- A A+

גרינשלג


נמסר ע"י אוטיליה גרינשלג. ראין ד"ר צביקה רייטר

אוטיליה נולדה בדרוהוביץ' בשנת 1925 לאביה זליג שעסק במסחר ולאמה אסתר.
בזמן השואה ניספו הוריה ואחיה אברהם ונחמיה. אוטיליה ושלושת אחיה האחרים שרדו.
אוטליה למדה משפטים בלבוב. ב-1957 עלתה ארצה ועבדה במכללה למינהל בתפקידי ניהול עד גיל 75.

grinshlag otila main