A- A A+

גרינשלג

מתוך אזכרה שנתית של ארגון דרוהוביץ בוריסלב והסביבה לנפטרי 2019-2020 ב-zoom -מ-24.12.2020
החומר נמסר מקרובת משפחה קרנית גולדוורג ת"א

אוטיליה גרינשלג ז"ל
בת זליג ואסתר
נולדה ביום ה- 12.4.1923  בדרוהוביץ'
נפטרה ביום ה- 28.4.2020 בתל אביב
לאוטיליה היו ארבעה אחים ואחות. המצב הכלכלי בבית היה קשה אך רצונה ללמוד היה עז. היא סיפרה
שבעוד שלאחיה, בהיותם בנים, ניתנה האפשרות ללמוד בגימנסיה ללא תשלום, היא ואחותה נתנו שיעורים
לתלמידים מתקשים כדי לממן את לימודיהם בתיכון לבנות. מעבר לשעות הלימודים, הצטרפה אוטיליה
לפעילויות של "השומר הצעיר". היא הייתה גאה בקשר שהיה לה במהלך כל חייה עם חברים מהתנועה,
שעלו לארץ.
במהלך מלחמת העולם, אחיה אברהם מצא את מותו במסגרת שירותו הצבאי. הוריה ואחיה הצעיר הנייק נספו.
היא ניצלה מגורל דומה כאשר עלתה על רכבת שלקחה אותה מדרוהוביץ אלא שנפצעה במהלך נסיעה זו ברגלה.
כשמצב רגלה הפצועה החמיר, היא מצאה את עצמה לצד קטיה, חיילת שהייתה פצועה קשה עם כוויות ברגליה.
אוטיליה טיפלה בה והקלה עליה, כתודה על מסירותה זייפה קטיה סעיף על דף שהיה צורך למלא וכך שיריינה
עבור אוטיליה המשך בטוח בצבא הרוסי כאחות רחמנייה ואכן, היא טיפלה בפצועים שהגיעו משדה הקרב
ולמדה רפואה.
כאשר הסתיימה המלחמה, שבה אוטיליה לדרוהוביץ בתקווה למצוא את בני משפחתה.
גורל הוריה ואחיה נודע לה מאחותה, שעברה את המלחמה במסתור. עתה החלה לחפש את שני אחיה
וקרובי משפחה נוספים שנותרו בחיים. היא קיוותה להמשיך לימודיה ברפואה אך זה לא התאפשר
ועל כן החלה לימודי משפטים.
בשנת 1956 אוטיליה הגיעה לישראל, בה חיו דודה, אחי אימה, ומשפחתו. את השפה העברית היא רכשה
באולפן בקלות .לאחר שנים של עבודה בבית אבות, היא הקימה בית חולים גריאטרי, אותו ניהלה ביד רמה.
במהלך כל שנותיה בארץ היא הייתה בקשר עם "יד ושם", ערכה תרגומים, סייעה לאנשים למצוא קרובי משפחה
ומסרה עדויות כשהיה מדובר בהענקת תואר "חסיד אומות עולם". לילדי מקורביה ולנכדיהם היא סיפקה מידע
על דרוהוביץ, עיר הולדתה.

יהי זכרה ברוך.

נמסר ע"י אוטיליה גרינשלג. ראין ד"ר צביקה רייטר

אוטיליה נולדה בדרוהוביץ' בשנת 1925 לאביה זליג שעסק במסחר ולאמה אסתר.
בזמן השואה ניספו הוריה ואחיה אברהם ונחמיה. אוטיליה ושלושת אחיה האחרים שרדו.
אוטליה למדה משפטים בלבוב. ב-1957 עלתה ארצה ועבדה במכללה למינהל בתפקידי ניהול עד גיל 75.

grinshlag otila main