A- A A+

ארנוולד-רוטנברג-גוטליב-טיגרמן

החומר נמסר על ידי רם אורון, נינה של שרה-סלומאה ארנוולד, נס ציונה
סבתו של אבי (מצד אביו), שרה סלומאה ארנוולד לבית רוטנברג, נולדה בדרוהוביץ בשנת 1878 לאסתר (שנקראה אולי גם רחל) (לבית גוטליב) ולשמואל לייב רוטנברג. אסתר הייתה, ככל הנראה, ביתם של יצחק ופליציה (פניה) גוטליב (לבית טיגרמן), ואחות לאנה, לאופולד, חיים, ידוויגה, ומאוריצי (הצייר).

אחיה של שרה, אשר נולדו גם הם בדרוהוביץ-בוריסלב היו לאורה (נולדה 1883, נישאה לבן למשפחת פרידמן), רבקה (נולדה 1881), אברהם אלפרד (נולד 1867 והיה נשוי לרוזה-רייזל לבית מאייר), יעקב (נולד 1873 ונפטר בגיל שנה) ועמליה (נולדה 1871, נישאה למרקוס-יונה אשר, ולהם היו שלושה ילדים: סוזנה-זלטה, יצחק, ואהרון-ארטור. הם התגוררו ב Sanok, ופרט לאהרון-ארטור, כולם נספו בשואה).

שרה התגוררה בירוסלב ונספתה בשואה בשנת 1941 ככל הנראה (סבי עלה ארצה בשנות ה- 30).

עמליה אשר לבית רוטנברג

amalia ascher main


שרה סלומאה ארנוולד לבית רוטנברג
Sara main

עץ המשפחה:

Rothenberg family tree