A- A A+

פליישר


נמסר על ידי – זאב פליישר, באר שבע

זאב פליישר מספר על עצמו, על משפחתו ועל ברונו שולץ במפגש בבאר שבעזאב פליישר מספר במפגש על ברונו שולץ

על פרורי לחםעל החזרתו לחיים
קראו כתבה מעיתון ניו רפבליק