A- A A+

פליישר

מתוך אזכרה שנתית של ארגון דרוהוביץ בוריסלב והסביבה לנפטרי 2019-2020 ב-zoom -מ-24.12.2020
החומר נמסר על ידי בתו ד"ר ברקוביץ פליישר סיגל מיתר.
flysher zeevנמסר על ידי – זאב פליישר, באר שבע

זאב פליישר מספר על עצמו, על משפחתו ועל ברונו שולץ במפגש בבאר שבעזאב פליישר מספר במפגש על ברונו שולץ

על פרורי לחםעל החזרתו לחיים
קראו כתבה מעיתון ניו רפבליק