A- A A+

רוטנברג-פפר

נמסר על ידי אסתר פינקלשטיין , מושב אליעד רמת הגולן

אברהם רוטנברג ,אביה של אסתר פינקלשטיין , היה יליד דרוהוביץ 30.08.1921 ממשפחת רוטנברג . שם הוריו יצחק Izak-Itzhak Rottenberg ושרה לבית פפר Sara nee Pfeffer  וילידהם ברל ,ישראל, מרקוס, חנה, אסתר רחל, אדולף ודבורה.

האב עלה ארצה עם אמו  שרה ואחותו הצעירה בשנת 1936 . אביו  יצחק נפטר טרם עלייתם ארצה.