A- A A+

שפר


התקבל מבתו נינה אלחלל רמת השרון
שלמה לשק שפר נפטר ב-25.1.18 בגיל 104.
נולד למשפחה דתית ובילדותו למד בחדר. לאחר שנפתח בעירו סניף של השומר הצעיר הצטרף לתנועה. ברבות הימים הפך להיות לאחד ממנהיגי הקן המקומי.
בשנת 1936 גוייס לצבא הפולני ושרת בו כשנתיים.
בתקופת מלחמת העולם חווה את האקציות הנוראיות וההשמדה השיטתית של היהודים בעיר. בחלק מתקופה זו עבד כעובד כפייה תחת הגרמנים. לאחר מכן ברח ושהה ביערות עם קבוצות פרטיזנים.
בתום המלחמה ביקש לעלות לישראל אך סורב ע"י הממשלה הפולנית.
בשנת 1956 קיבל אישור ועלה לארץ עם משפחתו. בארץ עבד בתעשיית הנפט ותרם רבות מניסיונו לקידום הענף בארץ.
לאחר פרישתו לגמלאות התנדב לאירגונים שונים: עזר בקליטת עולים, הרצה במועדוני גמלאים, הרצה על השואה בבתי ספר ועוד.
חייו כתלמיד בחדר, מנהיג ציוני, חייל בצבא הפולני, עובד כפייה תחת הגרמנים, פרטיזן ביערות, עולה חדש המשתלב ותורם לבניין הארץ, ומכלול תחומי ההתנדבות שלו לאחר פרישתו לגמלאות מסמנות את שלבי האומה היהודית במאה האחרונה.


נמסר על ידי שלמה (לשק) שפר

A Pan Bog

עולה חדש


סיפורו של שלמה
(לשק) שפר, כפי שסופר במפגש בינדורי בבית ווהלין ב-3.12.2012. הצלם -דייב בלום, העורכת -דניאלה מבור.

ראיון עם שלמה (לשק) שפר (בן המאה). הראיון נערך וצולם ע"י מירב שגיא

קטעי עדות

חלק 1חלק 2חלק 3חלק 4חלק 5חלק 6חלק 7

ספר הזכרונות של לשק שפר, הדרך מעובי היער

תמונות (משמאל לימין):

1. לשק שפר עם אחיו ואחיותיו, בוריסלב 1937

2. לשק שפר השומר הצעיר 1933

3. לשק שפר השומר הצעיר 1927
עומדים מימין לשמאל - וילק "ביאלי", שלמה אוברלנדר, מונדז'יו (?), לייבקו הנפלד
יושבים מימין לשמאל - ברקו באואר, דורה דרפלר, דולקה קליינר, (?) וייץ