A- A A+

מורגנשטרן


נמסר על ידי משה מורגנשטרן

שירו של ליאון וילק מורגנשטרן על שואת יהודי דרוהוביץ - אקציה

השיר אקציה תורגם לעברית על ידי חברינו גנית ושאול עירון מירושלים.

מעוניינים לעזור

על מנת שנוכל להמשיך בפעילות המבורכת של העמותה נשמח לתמיכתכם בצורת תרומה לעמותה דרך חשבון הפייפאל שלנו.