A- A A+

פלץ

החומר נמסר על ידי רעייתו בשיה פלץ, ת"א
ברוך פלץ Baruch Pelz בן ירמיהו וטוניה פלץ
נולד בבוריסלב -23.10.1924 נפטר ב-7 ינואר 2018 בת"א

ברוך פלץ נולד למשפחה של 3 אחים (ברוך הבכור, אייזיק ואלכסנדר). הוא התייתם מאביו ירמיהו, בעליו של בית מלאכה טכני, בגיל מאד צעיר.
אמו טוניה המשיכה בגבורה לפרנס את המשפחה עד שנספתה בשואה.

בתקופת השואה ברוך היה במחנות ריכוז, ובסוף המלחמה השתחרר במאטהאוזן. ב 1947 עלה ארצה באוניה "יציאת אירופה – אקסודוס" עם אחיו אייזיק וחברים מתנועת הנוער נח"ם (נוער חלוצי מאוחד) שכינו אותו "בּוּשׁקוֹ"

בתום תלאות המסע ב"אקסודוס" , ברוך השתתף במלחמת העצמאות במסגרת ה"הגנה".
מקום העבודה הראשון של ברוך בישראל היה בחברת החשמל בה עבד 42 שנים. לאורך כל שנות עבודתו לקח חלק בבניה, פיתוח ותחזוקה של רשת החשמל העירונית בתל-אביב וזאת עד ליציאתו לגימלאות. בשנת 1988 זכה בפרס "עובד מצטיין" של חברת החשמל.
ברוך אהב מאד את עיר הולדתו בוריסלב והרבה בסיפורים עליה במפגשים משפחתיים וחברתיים. היו לו הרבה חברים מבוריסלב שהכיר כילד ונער, וחברים רבים אחרים אותם פגש במהלך שנות חייו בתל-אביב. את העיר תל-אביב אהב והכיר ככף ידו, ואף כינה אותה "הבית".
ברוכל'ה נהג לספר על חייו בתל אביב של שנות השישים, השבעים והשמונים כתקופה מאושרת, תוססת, "תל-אביבית אמיתית", בה הרבה לבלות עם אשתו בשיה וחבריו הרבים.
ברוך הקים משפחה יחד עם אשתו ברברה - בשיה, איתה התחתן בשנת 1959. 


intro 1

ראיון עם ברוך פלץ:

חלק 1חלק 2חלק 3חלק 4חלק 5חלק 6חלק 7חלק 8