A- A A+

וייס


נמסר על ידי ד"ר אהרון וייס, ירושלים ופרופ' שבח וייס, חיפה

אהרון ואחיו, שבח וייס, ילידי בוריסלב, שרדו את השואה במחבוא, ביחד עם אחותם מילה, הוריהם, גניה ומאיר, וזוג דודים. שבעה חודשים הסתתרו בין קירות כפולים שבנו, כשהם נעזרים בשכנה האוקראינית שלהם, יולה טששין. עוד שנה וחצי הסתתרו במרתף, בעזרתה של שכנה אחרת, פולניה, מריה פוטז'נה.

ימי שגריר / שבח וייס

על פרופסור שבח וייס מהאתר שטיעטל

שיחה עם אהרון וייס

על אהרון וייס במפגש האזכרה השנתי, מרץ, 2019:

אהרון עלה לארץ בשנת 1948 דרך מחנה מעצר בקפריסין וגוייס לחטיבת הראל של הפלמ"ח, שלחמה בהרי ירושלים. הוא למד והשלים את הדוקטוראט באוניברסיטה העברית בירושלים והיה לאחד ההיסטוריונים הבולטים בארץ. מחקריו עוסקים בתולדות עם ישראל ויהדות בת זמננו. הוא מומחה בנושאי מזרח אירופה, הקהילות היהודיות שם ותקופת השואה.
במהלך שנות עבודתו באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה וביד ושם, לימד דורות של חוקרי שואה, כתב עשרות מאמרים ועבודות מחקר, ותרם תרומה סגולית מפוארת לספרים רבים בנושאים אלה ולאנציקלופדיה של השואה.

פרקי עדות - "מי מכיר את האיש שבקיר":

סרטון ראשוןסרטון שניסרטון שלישיסרטון רביעיסיפורים שטרם סופרו - אהרון וייס:

חלק 1חלק 2חלק 3