A- A A+

מסע שורשים 2018


עשרה מחברינו השתתפו במסע שורשים לקהילתנו בין התאריכים 12-19.6.2018.
השתתפו: מילק וכטל - דור 1 ובנו שמוליק, שושנה חנה - דור 2 ובנה טל, משה ירקוני -דור 2, מירה רעייתו ובתם רותם, אסתר פינקלשטיין - דור 2
וכן מוקי שפר ואחותו אירית טילמן - דור 2.
המטיילים פסעו בעקבות העבר והתרגשו ממסע שקושר אותם ישירות לבתי הוריהם, גורל עמנו ומורשתנו. תחושה זאת התחזקה אצל חברי הקבוצה, כשצעדו בכיכר השוק, בה צעדו פעם בני משפחותיהם. חלק מן החברים איתרו את בתי הוריהם, הרחובות או השכונה בה הם התגוררו לפני המלחמה. מראה קשה, אך הכרחי, היה הביקור בבתי הקברות או שרידיהם, בהם נטמנה הקהילה הענפה.
המשלחת ערכה טקסי זיכרון מרגשים בקברי האחים ביערות ובאנדרטאות ההנצחה. הביקור ביער ברוניצה ובבלז'ץ העצים את גודל האסון שאירע למשפחותינו ובני קהילותנו.

הסיפורים הפרטיים של כל אחד מן החברים, שבעקבותיהם התקדמו החברים, העניקו נופך אישי למעמד הסוחף וחיזקו את הקשרים המיוחדים שנוצרו בין חברי הקבוצה.

שמואל (מילק) וכטל, בן הדור הראשון מסחודניצה, סיפר על חייו לפני המלחמה, מאבקו להישרדות במהלך המלחמה וחייו בארץ. הסיפורים של מילק כאיש עדות על החיים לפני המלחמה ותשובותיו לשאלות החברים, נבלעו בצמא על ידי כל המשתתפים ובעיקר על ידי בני הדור ה-3.

המשלחת זכתה להשתתף בטקס חנוכת בית הכנסת הגדול הכוראלי בדרוהוביץ', אשר שופץ בשנים האחרונות ביוזמת ניצול מדרוהוביץ' ובנו. במעמד זה השתתפו כ-300 אורחים מארצות רבות, אליהם נוספו עוד 5 מחברינו שהגיעו מן הארץ במיוחד לארוע ההיסטורי: אהרן וייס, ורדה גבעולי, עוזי ומשה הנדל ולאה קופפרמן.
להלן הסרט מהמסע שצולם ונערך ע"י משה ירקוני.

צפו בתמונות מן המסע: