A- A A+

דיסטלר

המידע נמסר על ידי בנו של ארנולד (נוניו) דיסטלר, ז'ק דיסטלר, טקסס


עדות של ארנולד דיסטלר

הורים
parents

אחים
brothers
גולשים
skiers

משמאל לימין -
יצחק יעקב דיסטלר (סבי), עמליה (מלצ'ה) מייכל בוהם, עמליה מלצ'ה (מכלה) שרייר, רגינה רבקה אוברלנדר, ציפרה (ציפורה, צילה) הורוביץ, זושה (סופי) הנדל, אוסקר אוזיאש (ישעיהו) שרייר, בלימה הלמן
distler main