A- A A+

קרוכמל -פרידלנדר -חיל


נמסר על ידי מרילין קרוכמל-גלפנד, ניו יורק
מרק קרוכמל (פרידלנדר) ואלה קרוכמל (חיל) נולדו שניהם בבוריסלב. למשפחתה של אלה הייתה חנות לדברי מתיקה, ומשפחתו של מרק הייתה מעורבת בעסקי נפט ובנקאות. הם חיו חיים נוחים עד כניסתו של היטלר אל העיר. מרק ואלה נישאו בחודש יוני 1939, העולם סביבם הלך והשתנה לבלי הכר והם שרדו במחבוא מתחת לרצפה. לאחר שיצאו ממחבואם עם תום המלחמה, לא נותר להם דבר. יתרה מזה, הרוסים רצו לשלוח את מרק לעבוד באודסה ולהשאיר את אשתו ואחותו מאחור. הם החליטו להצטרף למחתרת, הלכו ברגל לצ'כוסלבקיה ונשבעו לא לחזור לעולם.
מרק ואלה, ביחד עם האחות סלקה קרוכמל, הגיעו לניו יורק בשנת 1947 באוניה, מרין מרלין. תשעה חדשים אחר כך נולדה מרילין, שנקראה על שם האוניה! הם בנו את חייהם בעיר ניו יורק ביחד עם ניצולים אחרים ועד מהרה היו לבעלים של חנות כל בו.
מרילין ממשיכה להתגורר בניו יורק על החוף ברוקאווי שברובע קווינס. היא נישאה לגרי גלפנד ולהם שני ילדים, קנט ודבורה, וחמישה נכדים (נכון לזמן כתיבת הדברים). גאוותם הגדולה – כפי שמרק בוודאי היה אומר – בניצחון שניצחו את היטלר!
למרות שהצליחו בחייהם ודורות חדשים נולדו להם באמריקה, צלקות השואה שלאלה ומרק היו עמוקות וכואבות, והם סירבו לחלוק מידע כלשהו הקורות אותם בתקופת השואה. ברבות השנים, מרילין פיתחה עניין בגינאולוגיה ובהיסטוריה המשפחתית כדרך לשלווה פנימית. היא פונה לכל מי שיש לו נגיעה או קשר לחלוק מידע משותף.
אלה נהגה לשלוח חבילות לפולין לאשה ולבת שהסתירו אותם. אך מי הן היו, אין יודעים. כל מידע על כך, יבורך.

היסטוריה בעל פה, ראיון עם מרק קרוכמל

מה שנותר מבוריסלב היהודית, לזכרם של מרק וארלין (אלה) קרוכמל, נכתב על ידי פטריק דמפסי

krochmel 1


krochmel 2

krochmel 3