A- A A+

הנדל-שרייר-אוברלנדר


מתוך אזכרה שנתית של ארגון דרוהוביץ בוריסלב והסביבה לנפטרי 2019-2020 ב-zoom -מ-24.12.2020
החומר נמסר על ידי בנה ויגודני שלמה רמת השרון
vigodni hadasa


נמסר ע"י שלמה ויגודני ואחותו - רמת השרון .
העדות של הדסה ויגודני:
חלק ראשון
חלק שני

נמסר על ידי הנכד שלמה ויגודני מרמת השרון.
ראו את עדותה של סופיה הנדל שרייר אוברלנדר ליד ושם:
חלק ראשון
חלק שני

הקלטה של רגינה רבקה אוברלנדר .התקבל מאת מיכאל אוברלנדר Michael Overlander הנכד שהקליט אותה ב- 1985, באמצעות שלמה ויגודני בן דודו.

בצלאל וסופיה הנדל שרייר בברלין, אמצע שנות השלושים
hendel


יושבות - אחיות משפחת שרייר. מימין: בלימה, סופיה, רגינה (רבקה), מלצ'ה (עמליה). עומדים מימין – האחים אוסקר וצילה (ציפורה), בת הדודה מלצ'ה (עמליה) דיסטלר ואחיה אייזק יעקב דיסטלר.

shreier


ראו תעודות של בצלאל הנדל: תעודת רישום תושב, כרטיס עבודה ו"הזמנה" לאקציה.
לפי הסיפורים , בצלאל הנדל התמים באמת הלך אליה, אבל בדרך פגש מישהו שאמר לו שצריך לברוח.