A- A A+

הנדל-שרייר


נמסר ע"י שלמה ויגודני ואחותו - רמת השרון .
העדות של הדסה ויגודני:
חלק ראשון
חלק שני

נמסר על ידי הנכד שלמה ויגודני מרמת השרון.
ראו את עדותה של סופיה הנדל שרייר אוברלנדר ליד ושם:
חלק ראשון
חלק שני


בצלאל וסופיה הנדל שרייר בברלין, אמצע שנות השלושים
hendel


יושבות - אחיות משפחת שרייר. מימין: בלימה, סופיה, רגינה (רבקה), מלצ'ה (עמליה). עומדים מימין – האחים אוסקר וצילה (ציפורה), בת הדודה מלצ'ה (עמליה) דיסטלר ואחיה אייזק יעקב דיסטלר.

shreier

מעוניינים לעזור

על מנת שנוכל להמשיך בפעילות המבורכת של העמותה נשמח לתמיכתכם בצורת תרומה לעמותה דרך חשבון הפייפאל שלנו.