A- A A+

הנדל-שרייר-אוברלנדר


נמסר ע"י שלמה ויגודני ואחותו - רמת השרון .
העדות של הדסה ויגודני:
חלק ראשון
חלק שני

נמסר על ידי הנכד שלמה ויגודני מרמת השרון.
ראו את עדותה של סופיה הנדל שרייר אוברלנדר ליד ושם:
חלק ראשון
חלק שני

הקלטה של רגינה רבקה אוברלנדר .התקבל מאת מיכאל אוברלנדר Michael Overlander הנכד שהקליט אותה ב- 1985, באמצעות שלמה ויגודני בן דודו.

בצלאל וסופיה הנדל שרייר בברלין, אמצע שנות השלושים
hendel


יושבות - אחיות משפחת שרייר. מימין: בלימה, סופיה, רגינה (רבקה), מלצ'ה (עמליה). עומדים מימין – האחים אוסקר וצילה (ציפורה), בת הדודה מלצ'ה (עמליה) דיסטלר ואחיה אייזק יעקב דיסטלר.

shreier


ראו תעודות של בצלאל הנדל: תעודת רישום תושב, כרטיס עבודה ו"הזמנה" לאקציה.
לפי הסיפורים , בצלאל הנדל התמים באמת הלך אליה, אבל בדרך פגש מישהו שאמר לו שצריך לברוח.

מעוניינים לעזור

על מנת שנוכל להמשיך בפעילות המבורכת של העמותה נשמח לתמיכתכם בצורת תרומה לעמותה דרך חשבון הפייפאל שלנו.