A- A A+

קרוכמל


נמסר ע"י מוטי קרוכמל ז"ל ראיין ד"ר צביקה רייטר, 2013

משפחת קרוכמל התפרנסה מחנות גלנטריה בבוריסלב. במשפחה היו ארבעה ילדים. כולם ניספו בשואה בבלז'ץ ובאושוויץ חוץ מיוסף, ואחיו מקס. יוסף איבד בשואה אישה ובן ושרד בעבודות כפיה באושוויץ.
לאחר המלחמה הכיר יוסף את טושקה, ילידת לבוב. הזוג עלה לארץ ובדרך נעצר והוגלה למחנות בקפריסין, שם נולד הבן, מוטי. מוטי היה איש קבע, מפקד גדוד בצנחנים, ולאחר מכן ניהל פרויקטים בתעשיה האווירית במשך 30 שנה. מוטי ז"ל היה אב לשלוש בנות.
מעוניינים לעזור

על מנת שנוכל להמשיך בפעילות המבורכת של העמותה נשמח לתמיכתכם בצורת תרומה לעמותה דרך חשבון הפייפאל שלנו.