A- A A+

קוק


נמסר על ידי הבן של נינה קוק -דוד שפאץ מיהוד

איזידור וגולדה קוק ובתם נינה עברו מהליץ' לגור בדרוהוביץ' בקיץ 1938 עד אפריל 1940 -אז גורשו לקזחסטאן בברה"מ.
איזידור קוק היה שופט בבית משפט השלום בדרוהוביץ' בתקופה הנ"ל עד שנעצר ונרצח בברה"מ , לא ידוע מתי והיכן.

תמונתה של נינה בכיתה הראשונה בתיכון היהודי של בלאט ב-1939 -מצ"ב.
נינה קוק מופיעה בשורה שניה, שניה מצד ימיןהתמונה התקבלה על ידי שפאץ דוד מיהוד בנה של נינה קוק

התנמונה צולמה ב קיץ 1939 לאחר סיום שנה ראשונה בתיכון.

כל הבנות בתמונה נספו בשואה מלבד קוק נינה שיושבת מצד שמאל למטה.

הבנות האחרות הן: יושבת שניה משמאל בלנקה רוזברגר.

שלישית משמאל נשענת על הגדר אג'ה ויזל.

רביעית משמאל נשענת בגבה על הגדר הלושה נמליך.

עומדת מאחור אידה סובל.
nina kock.JPG