A- A A+

כהן-קיטאגרודצקינמסר על ידי יונה מגל, באר שבע

יהודה כהן-חלוץ העלייה השלישית

Pleasant Memories

נ
מסר על ידי יונה מגל, באר שבע ועודד חביב, ירושלים 

סיפור המשפחה:

1
 
י
הודה, בן  הרב אברהם קיטאיגורודצקי

נולד בעיר צ'רקסי שבאוקריאנה, באזור קייב. בשנת 1903 החלה נדידת המשפחות עקב הפוגרומים - בסופו של דבר הם הגיעו לדרוהוביץ'. אביו, הרב אברהם קיטאיגורודצקי, היה בעל ישיבה בדרוהוביץ יחד עם אחיו הרב רפאל קיטאיגורודצקי.

יהודה היה עיתונאי בזמן מלחמת העולם הראשונה - שם גם איבד את רגלו. בראשית שנות ה-30 עלה לארץ-ישראל.2


אליזבטה, בת יהודה  קיטאיגורודצקי

בהיותה  כבת 22, סטודנטית לרפואה, נסעה מדרוהוביץ לבקר את דודתה מלבה, שגרה בלבוב בעקבות נישואיה לאדם בשם מרכוס. בהיותה שם, פרצו הגרמנים ללבוב וגורלה היה כגורל יתר היהודים שם.

סרט ממפגש משפחתי רב דורי שערכה יונה מגל ב 3 נוב 2018 בבית ההורים בו היא מתגוררת בבאר שבע.