A- A A+

לנדאו


מסרה ד"ר תמר לנדאו. ראיין ד"ר צביקה רייטר, 2017

תמר נולדה בבוריסלב להוריה שמריהו ושרה ז"ל ולה שני אחים אלימלך ויהודה ז"ל. האב שמריהו היה בעל עסקי מכרות נפט ויצוא עצים. האם שרה ניהלה חנות טקסטיל.
עם הכיבוש הנאצי מונה האב ליודנראט והיה אחראי על הנושא הדתי: בתי הכנסת והבאה לקבורה. באקציה השלישית נלקחו אנשי היודנראט, אולם שמריהו ניצל אחרי שהוכה קשות בנוכחותו של אדולף אייכמן.
אחרי האקציה השישית בשנת 1942, תמר שהיתה בת 7 הוסתרה בביתה של אנה קושצ'וקו, שהוכרה מאוחר יותר כחסידת אומות העולם. בהמשך הצטרפו אליה בני משפחתה.
אחרי המלחמה המשפחה עברה לקרקוב וגם שם עברה פוגרום. תמר עלתה ארצה בעלית הנוער בשנת 1946, והמשפחה כולה הצטרפה ב-1948.
תמר סיימה תיכון בתל אביב, למדה כימיה באוניברסיטה העברית ואת עבודת הדוקטוראט שלה עשתה במכון ויצמן למדע. לאחר פוסט דוקטוראט בקולומביה, ניו-יורק ובבוסטון הרווארד מדיקל סקול חזרה למכון ויצמן.
ד"ר לנדאו עוסקת בעשרים השנים האחרונות בקליטת מדענים עולים.