A- A A+

ברגמןנמסר על ידי יעקב ברגמן, ירושלים


מר משה ברגמן (המרואיין) גדל בבוריסלב במשפחה חסידית אדוקה מאד. אשתו, גברת פרידה ברגמן לבית אוגוסט (המרואיינת), גדלה ב-בוריסלב במשפחה חילונית לגמרי. הם נפגשו לאחר המלחמה במחנה העקורים ב-Ulm בגרמניה ושם נישאו. שלושת ילדיהם, רזי, הנרי-יהודה, וחנה, חיים בארה"ב באורח חיים דתי. רזי והנרי, עורכי-דין, ואחת, חנה, רואת חשבון. עורכת הדין רזי פאלק חיה באטלנטה ג'ורג'יה ונשואה ל-אדמירל מטה (בדימוס) ד"ר הנרי פאלק (בן לניצולי שואה), ששירת כראש חטיבת בריאות וסביבה במרכז הפדרלי לפיקוח על מחלות, Center for Disease Control. ד"ר פאלק מבקר בישראל לעתים קרובות ומייעץ לממשלה ולאקדמיה בתחום התמחותו.


העדות של משה ברגמן

part 1part 2

העדות של פרידה ברגמן

part 1part 2