A- A A+

טלנברגנמסר על ידי דניאלה מבור (טלנברג), תל אביב

אבי, יוסף טלנברג ז"ל, יליד דרוהוביץ 13.4.1907, היה איש רב אשכולות, מוכשר באופן חריג, איש חברה ומשפחה למופת. צמח מתוך מצוקה כלכלית קיצונית, לאחר שאביו ואחיו הגדול נהרגו בתאונת עבודה בבארות הנפט. עבד לפרנסת משפחתו מאז גיל 8, למד ללא הפסקה והגיע אחרי המלחמה למעמד של ראש שרותי הבריאות במחוז וורוצלב בפולין.

אינני יודעת את הקורות אותו בשואה. איש אינו יודע. לא נותר איש לספר והוא עצמו סרב לדבר. באחת התמונות המפורסמות שצלמו בנות הברית כשנכנסו למחנות ההשמדה, הוא מצולם בין מוזלמנים אחרים בכותונת פסים.

כשעלינו ארצה, נבחר לשמש כיו"ר הארגון בראשית שנות הששים ושמש בתפקיד שנים אחדות עד אשר החלה בריאותו להידרדר. הוא נפטר בשנת 1965 והוא בן 58 בלבד.

רשימת מוחזרים למולדתם

אילן משפחתי (באנגלית)

עץ שורשים 

מתוך דברים שנישאו בוורוצלב, פולין, 15.5.2015 (באנגלית)