A- A A+

קודש


מסרה מיכל קודש. ריאין ד"ר צביקה רייטר, 2018

יוסף קודש ז"ל נולד בסטרי ועבד כרופא. אשתו, סופי לבית בטאאור, הוכשרה כרוקחת בדרוהוביץ'.
במהלך השואה יוסף איבד את אשתו הראשונה ואת בנו יאנוש. יוסף וסופי הוגלו לקזחסטן, שם הכירו. בהמשך, שניהם התגייסו לצבא הפולני והגיעו עמו עד ברלין . יוסף שמש כרופא וסופי כרוקחת.
בתום המלחמה נולד בקרקוב בנם אנדריי ובשנת 70 עלה ארצה עם אשתו אלה-אליציה ובנם הבכור דורון. מיכל, ביתם השניה, נולדה בארץ.