A- A A+

שפיגלר -רינגל


החומר נמסר על ידי הבן דובי שפיגלר רחובות

זיגמונט שפיגלר נולד בבוריסלב, פולין בשנת 1921. אביו, יהושע שפיגלר, היה חסיד, עבד בחברה-קדישא וקבר יהודים, שמתו בגטו בוריסלב. אביו מת שם מטיפוס. אחיו ואחותו מתו באושוויץ.

זיגמוט עבד כמנהל חשבונות במפעל מחוץ לגטו בוריסלב. בזמן האקציה האחרונה נמלט ליער ביחד עם שכנתו לפני המלחמה, שתהיה אשתו לעתיד, הנריקה רינגל, ילידת בוריסלב, 1924. ביער בנה זיגמונט בונקר גדול בו הסתתר ביחד עם יהודים אחרים ושרד בו עד השחרור.

זיגמונט והנריקה התחתנו בבוריסלב בשנת 1944, עברו לדרוהוביץ' בשת 1945, ששם נולד בנם הבכור, יהושע. המשפחה עלתה לישראל בשנת 1950.


להלן תעודת מעבר של זיגמונט שפיגלר: