A- A A+

הלפרן-הלמות


החומר נמסר על ידי בניו יעקב ואלי -חולון (2015)


בן יעקב ורגינה, יליד בוריסלב 17.1.1922.
נפטר בחולון ב-20 לאפריל 20014.1.
חייהם אהבתם ומסירותם אחד לשני לאורך שנים אלו החל ממפגש של שני צעירים בזמן לימודיהם - הוא
מבוריסלב ממשפחה מסורתית דתית, והיא מבוריסלב ממשפחה מסורתית, דרך איימי המלחמה, מחנות העבודה,
הבריחה והמחבוא בבונקר שביער שהוא כה יפה, הכין יחד עם חבר להצלתם של הילד חיים סגל שחי היום בקנדה וחברים 
נוספים שכבר לא בחיים.
לאחר המלחמה בה איבדו את משפחותיהם, חיו בפולין וגוסטב שבזכות כישוריו הטכנולוגיים ניצלו חייו במחנה הכפייה, לא 
בחל בכל עבודה. עבד במכרות הפחם כדי לקיים את משפחתו המתרחבת, שבתקופה זו נוספו לה שני בנים.
חלומם לעלות לארץ לא פסק וב-1950 ברחו מפולין ועלו לארץ להתחלה של חיים חדשים.
במרצו הבלתי נדלה השתלב בתעשייה הצבאית והמשפחה עזבה במהרה את מחנות הקליטה שער עליה בחיפה ומחנה 
ישראל בלוד ושיכן את משפחתו בחולון, שם חי עד ליום מותו.
כל חייו היה מרכז המשפחה ועוגן לכולם, בעצה בהקשבה ותמיכה ולעיתים גם במילות תוכחה באם היה נידרש.
מחורבות הקהילה בגליציה הוקמה משפחה לתפארת: אשה, שני בנים, חמישה נכדים, שמונה נינים,שזכר האיש שתרם ופעל לשיקומה
מלווה אותנו יום יום.
עם פטירתו לפני כשנה בגיל 92 משפחתו היתה לצדו לפרידה והכרת תודה. 

נמסר על ידי ברוניה, גרשון-גוסטק ואלי הלמות, חולון
פרקי עדות:

צילומי הבונקר:


ראו סרטון על "תעשיית הנפט בבוריסלב"