A- A A+

הלפרן-הלמות

סיפור ועץ משפחה ,כפי שסיפר גוסטק הלמות לבנו אלי -נמסר על ידי אלי הלמות -חולון

מתוך אזכרה שנתית של ארגון דרוהוביץ בוריסלב והסביבה לנפטרי 2019-2020 ב-zoom -מ-24.12.2020
החומר נמסר על ידי הבן אלי הלמות -חולון.

ברוניה הלמות (הלפרן)
בת יעקב וזופיה הרציג
נולדה ביום ה-18.8.1922 בבוריסלב
נפטרה ביום ה-18.7.2019 בחולון

ברוניה חיה בחיק משפחה מאושרת, הורים ואחים והמשפחה המורחבת.

למדה ושם הכירה את בעלה גוסטק (גרשון) ז"ל.

שרדה את המלחמה שבה הושמדו משפחתה ומשפחת בעלה ושניהם נשארו אודים עשנים מהתופת.
בשנת 1945 ברחו לפולין ובשנת 1950 עלו ארצה לאחר שנולדו להם שני בנים בפולין.

הגיעו ארצה בספינת העולים "גלילה" בלילה קר ושלג בחיפה.

ברוניה וגוסטק עברו את תלאות הקליטה בארץ, מחנה מעבר, מחנה קליטה, עד הגיעם לבית בחולון 
בו חיה עד יום מותה.

ברוניה - אמא, סבתא, וסבתא רבתא זכורה כראש המשפחה לצד בעלה ז"ל, זוג רחב לב ותומך עד בלי גבול,
תחילה בבנים לאחר מכן בנכדים ובעיקר באהבה רבה לנינים.

עד יומה האחרון היתה צלולת דעת, זכרה כל יום הולדת של כל בני המשפחה ואף תמיד הזכירה לבנים את
ימי ההולדת של הנכדים והנינים.

יהי זכרה ברוך.


החומר נמסר על ידי בניו יעקב ואלי -חולון (2015)

גוסטק (גרשון) הלמות
בן יעקב ורגינה, יליד בוריסלב 17.1.1922.
נפטר בחולון ב-20 לאפריל 20014.1.
חייהם אהבתם ומסירותם אחד לשני לאורך שנים אלו החל ממפגש של שני צעירים בזמן לימודיהם - הוא
מבוריסלב ממשפחה מסורתית דתית, והיא מבוריסלב ממשפחה מסורתית, דרך איימי המלחמה, מחנות העבודה,
הבריחה והמחבוא בבונקר שביער שהוא כה יפה, הכין יחד עם חבר להצלתם של הילד חיים סגל שחי היום בקנדה וחברים 
נוספים שכבר לא בחיים.
לאחר המלחמה בה איבדו את משפחותיהם, חיו בפולין וגוסטב שבזכות כישוריו הטכנולוגיים ניצלו חייו במחנה הכפייה, לא 
בחל בכל עבודה. עבד במכרות הפחם כדי לקיים את משפחתו המתרחבת, שבתקופה זו נוספו לה שני בנים.
חלומם לעלות לארץ לא פסק וב-1950 ברחו מפולין ועלו לארץ להתחלה של חיים חדשים.
במרצו הבלתי נדלה השתלב בתעשייה הצבאית והמשפחה עזבה במהרה את מחנות הקליטה שער עליה בחיפה ומחנה 
ישראל בלוד ושיכן את משפחתו בחולון, שם חי עד ליום מותו.
כל חייו היה מרכז המשפחה ועוגן לכולם, בעצה בהקשבה ותמיכה ולעיתים גם במילות תוכחה באם היה נידרש.
מחורבות הקהילה בגליציה הוקמה משפחה לתפארת: אשה, שני בנים, חמישה נכדים, שמונה נינים,שזכר האיש שתרם ופעל לשיקומה
מלווה אותנו יום יום.
עם פטירתו לפני כשנה בגיל 92 משפחתו היתה לצדו לפרידה והכרת תודה.

 התמונות צולמו בבית דניאלה מבור בשנת 2012 ע"י גיא ליכשטנשטיין במפגש בנושא הנפט עם ג 'רום סגל.halmut gustav main 1halmut gustav main 2
halpren gustav main


נמסר על ידי ברוניה, גרשון-גוסטק ואלי הלמות, חולון
פרקי עדות:

צילומי הבונקר:


ראו סרטון על "תעשיית הנפט בבוריסלב"