A- A A+

טאוכנר

מתוך אזכרה שנתית של ארגון דרוהוביץ בוריסלב והסביבה לחברינו שנפטרו בשנים 2019-2020, שהתקיימה ב-zoom בתאריך 24.12.2020

החומר נמסר על ידי רעייתו טאוכנר ריטה -קרית ים.

מיכאל טאוכנר ז"ל
בן שמואל (ליד בוריסלב) ורוזה
נולד בי"ד בכסלו, תש"ט, 16.12.1948 במחנה עקורים, הופגיסמר Hofgeismar גרמניה.
נפטר בט"ו באלול, תשע"ח, 26.8.2018 בקרית ים.
הוריו נפגשו במחנה העקורים, התחתנו וילדו את אחיו הבכור של מיכאל, צבי, ז"ל.
בשנת 1949 הם חזרו לפולין ומשם הם עלו ארצה למעברה של פרדס חנה.
הם עברו לגור ביפו ואביו עבד כסנדלר.
"במעברה, כשמיכאל היה ילד היו לו תשוקות ל"דברים" טעימים וכשראה קופסת פח עם פתי בר
גלגל אותה מלמעלה והביא להוריו ולאחיו."
בשנת 1967 הוא התגייס לצה"ל להנדסה קרבית ובהמשך היה בהנדסה ימית, בקיבוץ "קליה".
בשנת 1971 מיכאל נסע עם אביו לארגנטינה ולטיול מחוף לחוף בארה"ב. בארה"ב הכיר
את ריטה. התחתנו ונולדו להם שתי בנות, זהבית ואורית. בשנת 1980 חזרו לארץ, התיישבו
בקרית ים ונולדה להם בת הזקונים, אדוה.
מיכאל ניהל עסק עצמאי של חומרי חשמל בחיפה.
סב לשמונה נכדים, הגדול בין כמעט ארבע עשרה והקטן בן ארבעה חודשים.
יהי זכרו ברוך.