A- A A+

מרקל

מתוך אזכרה שנתית של ארגון דרוהוביץ בוריסלב והסביבה לנפטרי 2019-2020 ב-zoom -מ-24.12.2020
החומר נמסר לע ידי בניו שלמה ושמאי מרקל -חיפה/ת"א
merkel mordechai


נמסר על ידי מרדכי מרקל, חיפה

סיפורי משפחה:

היציאה מהגיהינום / מרדכי מרקל - קובץ

האתר של מרדכי מרקל

הסיפור המדהים של מרדכי מרקל - קובץ  

ההיסטוריה של המשפחה 

הסיפור של הישרדות משפחת מרקל וזימן


הסיפור המיוחד על הישרדותו של מרדכי מרקל - משפחות מרקל וזימן (MARKEL, SEEMAN) (תודתנו ל-Jewishgen)

פרקי עדות:

היציאה מהגיהנום - סרטונים