A- A A+

מרקל

מתוך אזכרה שנתית של ארגון דרוהוביץ בוריסלב והסביבה לחברינו שנפטרו בשנים 2019-2020, שהתקיימה ב-zoom בתאריך 24.12.2020
החומר נמסר לע ידי בניו שלמה ושמאי מרקל -חיפה/ת"א

מרדכי מרקל ז"ל
בן זלמן (סלומון) ולאה
נולד בשמחת תורה 24.10.1924 בבוריסלב
נפטר ב-ו' אדר התש“פ 4.3.2020 בחיפה
בשנת 1941 בתחילת מלחמת העולם ה-II , כנער צעיר, נאלץ התייצב כל יום לעבודות כפיה
בסלילת כבישים ובחברת נפט, עבודה קשה ללא הפסקה ללא תשלום, ללא מזון.
לא היה אז בגטו, לא רדיו לא עיתון ולא ספרים.

הוא הצליח לשרוד שלוש אקציות של הנאצים, באקציה הרביעית נרצח אחיו לידו וליד אביו.
לאחר שתי אקציות נוספות, נשלח בקרונות רכבת יחד עם אמו ואביו לאושוויץ.
מהרכבת הוא ברח ליערות לכיוון העיר דרוהביץ'.
בשנת 1944 כשהגיע הצבא הרוסי לבוריסלב, ועם שחרור מחנה המוות אושוויץ, נודע לו כי
נשארה בחיים קרובת משפחה שלו מבוריסלב. הוא הגיע לאושוויץ ומצא את אמו ששרדה את
אושוויץ.
נשאר בפולין עד שאמו חזרה לאיתנה, ואז עלו לארץ ישראל.
בישראל התיישבו בחיפה, בה עבד תחילה בבית חרושת לגזוז, ובמשך שנים רבות בעבודה
קשה בשוק הסיטונאי של חיפה.
בשנת 1950 מרדכי נישא לאשתו חנה נושיה ונולדו להם שני בנים, מהם יש לו שישה נכדים
ושישה נינים.
יהי זכרו ברוך.


נמסר על ידי מרדכי מרקל, חיפה

סיפורי משפחה:

היציאה מהגיהינום / מרדכי מרקל - קובץ

האתר של מרדכי מרקל

הסיפור המדהים של מרדכי מרקל - קובץ  

ההיסטוריה של המשפחה 

הסיפור של הישרדות משפחת מרקל וזימן


הסיפור המיוחד על הישרדותו של מרדכי מרקל - משפחות מרקל וזימן (MARKEL, SEEMAN) (תודתנו ל-Jewishgen)

פרקי עדות:

היציאה מהגיהנום - סרטונים