A- A A+

פליגנר


החומר נמסר על ידי הבן חנוך גן אור הושעיה בתחילת 2017

לושה (מכלה) פליגנר ז"ל 1922-2017
לושה פליגנר נולדה בעיירה בוריסלב ב-1922 , לבנימין וזישה קלייסט. הבת הצעירה במשפחתה היו לה שני אחים, הרמן ומוניש, ואחות אחת, אתקה. כשהייתה בת שנתיים נפטרה אמה והיא עברה לגור עם סבתה בכפר הקרוב, סטירה וייץ. בגיל 8 היא חזרה לבוריסלב, שם המשיכה את לימודיה ובתיכון למדה בתיכון יהודי בדרוהוביץ. למרות היותה תלמידה טובה וחרוצה, היא נאלצה להפסיק את הלימודים בגיל 16 והחלה לעבוד בניהול חשבונות על מנת לעזור בפרנסת המשפחה. שנה לאחר מכן, פרצה מלחמת העולם השנייה וקטעה תקוותיה להמשיך בלימודים. למרות הפסקת הלימודים הפורמליים היא הפגינה חוכמת חיים ופקחות בתחומים רבים וידע כ-5 שפות על בוריין.
בתחילת המלחמה היא הייתה עדה לפרעות שנעשו ביהודים בעידוד הגרמנים. הגעת הכוחות הרוסים גזלו מאביה את הנגרייה הקטנה שלו שהיתה מקור הפרנסה של המשפחה. חזרתם של הגרמנים תפסה את אביה רחוק מהבית ובביקור אצל אחותה. ביקור שממנו הוא לא חזר, וגם את אחותה היא לא ראתה עוד.
היא המשיכה לגור בבית יחד אם אמה החורגת הצליחה לשרוד ולהתחמק מכמה משלוחים עד שבסוף היא נכנסה למחנה העבודה (הקצרנה) שהקימו הגרמנים בבוריסלב. שם היא עבדה במטבח ובמכבסה ושם היא פגשה את בעלה, אבי, משה פליגנר (הנדוורקר). בדרך לא דרך הם הצליחו לשרוד את התנאים הקשים במחנה, להתחמק ממשלוחים, ולהסתתר בימים האחרונים של המחנה שבהם הגרמנים שלחו את שרידי היהודים למחנות ההשמדה. הם אף ניצלו ברגע אחרון מכיתת יורים לאחר שהם נתפסו לאחר ניסיון בריחה מהמחנה. באותו אירוע, שני חברים שנתפסו באותה עת הוצאו להורג לידם בפקודות מפקד האזור, פריץ הילדברנד. ב- 1966 הם העידו על מקרה זה ואחרים במשפט שבו הואשם וחויב הילדברנד, יחד עם פושע המלחמה פיליפ מנצנגר.
לאחר המלחמה לושה ומשה החלו במסע נדודים שהביא אותם מבוריסלב לוולבזך במערב פולין, לארץ ישראל ולבסוף, בשנת 1952 הם הגיעו לניו זילנד, יחד עם שני בניהם הגדולים. בניו זילנד חיכה להם האח מוניש שהגיע לפני המלחמה והאח הרמן שהגיע ב-1951. בניו זילנד לושיה ומשה עבדו קשה במגוון עיסוקים והצליחו להתבסס כלכלית ולהוליד עוד 2 בנים ובת. הם הקפידו לטעת בהם קשר ליהדות וישראל ושניים מילדיהם גרים היום בארץ. בהמשך, לושה ביקרה פעמים רבות אצל משפחתה בארץ ולעיתים אף השתתפה במפגש של יוצאי בוריסלב-דרוהוביץ, כולל במפגש ב-2016. לושה נפטרה בארץ ישראל במוצאי חג פסח .(2017) היא זכתה לגדל 5 ילדים.


ATT01357


lusia and family
LUSIA AT WEDDING

P3150540