A- A A+

בדיאן-גודורוב

החומר נמסר על ידה בנה שריאל גודרוב מנס ציונה.

גודורוב בדיאן שמעונה (מריה-מושקה)
בת מנשה חיים (מונק) בדיאן וינקה (ריכטר)בדיאן-סובול
נולדה: 30/09/1940 לבוב, פולין
נפטרה: 16/5/2022 נס ציונה
עם פלישת הגרמנים לפולין המזרחית ביוני 1941, עברו שמעונה ואמה לגטו לבוב.
לאביה של שמעונה הייתה זהות מזויפת של גוי, הוא עבד כסייס אצל הגרמנים ובדרך זו הציל
יהודים וגם התריע על אקציות. מאוחר יותר עברו שמעונה ואמה לגטו דרוהוביץ'.
כשהשהות בגטו הפכה למסוכנת הצליח האב להעביר את המשפחה לחווה חקלאית להספקת
מזון לצבא הגרמני. יחד עם שמעונה ואמה שהו במחנה גם סבתה, דודתה, בעלה של הדודה
ובתם אנולה (חנה).
במאי 1943 העביר אביה של שמעונה את משפחתו לבונקר שכמה משפחות יהודיות הקימו
בפאתי העיר דרוהוביץ', מתחת לביתה של משפחת שוורץ. הבונקר בו הצטופפה המשפחה ,
היה קבר, ללא אוויר צח, ללא אור יום. הוא אמור היה להכיל 15 איש, אך בסוף הצטופפו
בתוכו 45 איש.
לבונקר היה פתח אחד ויחיד שכוסה הרמטית בגוש בטון ,עליו אדמה ועליה פוזר קש להסוואה.
הבונקר נפתח אך ורק מבחוץ. הקשר היחיד שהיה עם החוץ, והספקת מזון בסיסית היו דרך
האוקראיני איבן בור שהתגורר בבית-שוורץ, שמעל הבונקר.
אביה של שמעונה, לא ניכנס למחבוא והמשיך לדאוג למשפחה מבחוץ אך משגילו הנאצים
שהוא יהודי לקחו אותו ליער וירו בו בגבו.
לאחר 14 חודשי שהות בבונקר, באוגוסט 1944 , איבן נמלט כשהוא משאיר את דיירי הבונקר
קבורים במחבוא. בכוחות אחרונים הצליחו דיריי הבונקר לדחוף את דלת הברזל ולצאת לחופשי.
בשנת 1946 עברו שמעונה, אימה וסבתה לגור בעיר ורוצלב ושנה מאוחר יותר עברו לגור בעיר
ביטום ביחד עם משפחת הדוד.
בשנת 1950 שנה עולה המשפחה לארץ ישראל ומתיישבת בירושלים.
בשנת 1963 נישאה שמעונה לצביקה גודורוב, עברה לגור בנס ציונה ועבדה במשך כ-40 שנה
כמזכירה בבית ספר הדר.
הותירה 3 ילדים ו3- נכדות .

יהי זכרה ברוך.


נמסר על ידי שמעונה גודורוב-בדיאן, נס ציונה

קורות חיים - גודורוב שמעונה

משפחת גודורוב ביומולדת 70 לצבי - יופיע בקרוב

סיפור הצלת המשפחה בספרו של ברנרד מאייר קבורים בעודם בחיים

סרט שורשים של המשפחה

עדות רנטה פליישר על המשפחה

פרק באנגלית מהספר One of The Holy Cast. הספר נכתב ע"י יצחק אביגדור שהוא בנו של יעקב אביגדור מי שהיה הרב של דרוהוביץ בתקופת השואה. הפרק מתאר את המפגש שלהם עם אביה של אימי, מונק בדיאן, שחשף בפניהם את האמת על גורלם של היהודים.

רישומי הבונקר מתוך ספרו של ברנרד מאייר, קבורים בעודם בחיים:


קיראו ראיון שנתנה שמעונה למוזיאון פולין בוורשה