A- A A+

מידע לחיפוש שורשים


 לבקשת חברים, הכנו קיט ידע למסעות השורשים - דרוהוביץ, בוריסלב והסביבה
ב"קיט" ישנם מידע ומסמכים שאספנו במהלך השנים האחרונות.
את פריטי המידע המסומנים בכחול תוכלו לקרוא, להדפיס ולקחת אתכם על פי ראות עיניכם. אלה המעוניינים לסמן טקסטים לצורך טקסי זיכרון, מוזמנים לעשות כן.
פריטי המידע המסומנים בירוק הם קישורים למידע, סרטים ועדויות שנוח לצפות בהם לפני הנסיעה או אחריה, כדי לקבל מושג מקיף יותר אודות מקומות, אירועים וכיו"ב.

אם אתם מחפשים מידע על משפחותינו
קבלו גם כלים וקישורים עבור החיפוש האישי שאתם מבצעים


קישורים

טיפים למחקר
 
מפות

 פוסט שרשמה לאה קופפרמן על דרוהוביץ

בתאריך 5 באפריל 2021 התקיים מפגש גיאנולוגי בזום.
צפו בסרטון המפגש: