A- A A+

וילדר

עדותו של וילדר מרצין ליד ושם


עדותו של אינגינר מרצין וילדר


נולדתי ב-9.5.1929 בסניאטין.עד פרוץ מלחמת העולם השניה גרתי בעיר סטריי,בה אבי היה מנהל תחנת כח. עם פרוץ המלחמה הייתי תלמיד תיכון .את אבי גייסו לצבא הפולני כקצין. עם כניסת השלטונות הסוביטיים ,אבי המשיך לעבוד בתפקידו הקודם.אני סיימתי את בחינות הבגרות ב-1940 והתק בלתי ללימודי רפואה באוניברסיטה.לאחר שנודע להנהלת האוניברסיטה שאני יהודי-סולקתי ממנה. ביולי 1941 הוצא אבי להורג יחד עם עוד 150 קצינים פולנים,יהודים. אני הייתי בן יחיד להורי.אמי חלתה ובאפריל 1941 נרצחה ע"י הגרמנים , שכבשו את לבוב בספטמבר 1941 . לאחר סילוקי מהאוניברסיטה עבדתי כנהג וכך הגעתי לקייב בזמן נסיגת הרוסים.מקייב הצלחתי לברוח וחזרתי לסטריי לדירה של הורי. הדירה נמצאה באיזור הארי של העיירה. בנובמבר 1941 היתה בסטריי האקציה הראשונה.אותי הציל מהאקציה הכומר קולינובסקי,שהחביא אותי בכנסיה. באביב 1942 עזבתי את הדירה בסטריי וב-9.5.1942 עברתי לבוריסלב. באוגוסט 1942 נערכה "האקציה הגדולה" ע"יהגרמנים בה נחטפו 5000 יהודים ונשלחו למחנה ההשמדה בלז'ץ.גם אותי עצרו אך הצלחתי לברוח עם עוד 5 יהודים.חזרתי למנסרה בה עבדתי קודם והמנהל שלי ,גרמני בשם פלדמן קיבל אותי טוב ונתן לי בגדים להחלפה. לאחר אקציה זו הקימו הגרמנים בבוריסלב גטו ,בו רוכזו כל היהודים.גם אני עברתי לשם. בנובמבר1942 התקיימה אקציה נוספת בה נעצרו 1000 יהודים.אז חויבו כל היהודים ,שעוד מסוגלים היו לעבוד,לענוד טלאי עם האות R . בדצמבר 1942 הקימו הגרמנים מחנה עבודה בשטח שדה הנפט.זה לא היה מחנה סגור ובלילות היינו חוזרים לגיטו. בפברואר 1943 חוסל הגיטו.כ-800 יהודים רוכזו על יד בית המטבחיים ושם נורו למוות.לפני שנורו הכריחו אותם להתפשט וזרקו אותם לבורות ,לפעמים בעודם בחיים.אני נשארתי במחנה העבודה. במאי 1943 ניסינו ,קבוצה של 20 צעירים לברוח לכוון הגבול ההונגרי.בקרבת הגבול נתפסו.6 צעירים ובתוכם אני הצליחו לברוח.
חזרתי לבוריסלב למחנה העבודה. בעודנו שוהים במחנה העבודה הצלחנו בלילות לבנות בונקר ביער לא רחוק מבוריסלב. מספר ימים לאחר שברחנו מהמחנה הודיע מפקד המחנה הילדברנד, שמי שרוצה לעזוב את המחנה יכול לעשות זאת. כ-1500 יהודים ברחו ליערות אך תוך זמן קצר כולם נתפסו. במרץ 1944 ברחנו מהמחנה והסתתרנו בבונקר. שם שהינו עד אוגוסט 1944 .
מיהודי סטריי נשארו בחיים כ-500 יהודים בלבד.

מ.וילדר

תרגם מפולנית-שלמה דמשצ'ק

וילדר לוטי ויוסף (הוריו של מרצין וילדר)
vilder martzin

מרצין ורעייתו גניה
vilder martzin 2

מרצין בשנת חייו האחרונה
marcin

מרצין ואימו לוטי
marcin and mother

מרצין (בילדותו) עם הוריו (לוטי ויוסף וילדר)
marcin and parents

חתונה של גניה ומרצין ב-21/12/1947.
wedding1
גניה ומרצין בפולין אחרי המלחמה
genia and marcin after the warמרצין עם אמו לוטי וכלבם שנורה לנגד עיניו אחרי מות הוריו

dog
גניה בביתה בחולון עם 3 הנינות שנהגה לקרוא להן "נינוצ'קות"
ninuchkot

המשפחה הגרעינית של מרצין וגניה וילדר -הבנות הנכדים והנינים
all the family