A- A A+

שוורץ


מסר ארנולד שוורץ. ראיין ד"ר צביקה רייטר, 2017.

ארנולד נולד ב-1927 בדרוהוביץ' להוריו ריבסיה והרמן ז"ל. לארנולד היו שתי אחיות: לוטקה וריצ'יה ז"ל.
בזמן השואה, משפחתו של ארנולד הועברה לגטו דרוהוביץ' וארנולד הנער עבד במפעל ליצור אביזרים לצבא הגרמני. בהמשך התחבאה המשפחה בבונקר שבנו ואליהם הצטרפו 48 יהודים, שם שהו 18 חודשים עד לשחרור. המשפחה כולה שרדה.
ב-1945 עזבה המשפחה את פולין והיגרה לברזיל. ארנולד נשא לאישה את סליה בריו דה ז'נרו ונולדו להם שלוש בנות: טניה, אוולין וסולנז'. ארנולד וסליה עלו ארצה במאי 2016 .
ראו את הכתבה בנושא